Wat is Heemkunde Gouw Antwerpen ?

De koepelvereniging die als opdracht heeft de werking te bevorderen van de aangesloten verenigingen uit de provincie Antwerpen, die zich toeleggen op het bewaren, bestuderen, bekendmaken en doen waarderen van materieel en niet materieel patrimonium - heemkunde, oudheidkunde, geschiedenis en volkskunde - en dit in de breedste zin van het begrip.

Hoe verwezenlijkt ze die opdracht ?

Door:

 • Het verlenen van logistieke steun aan de aangesloten leden
 • Organisatie van de jaarlijkse Gouwdag
 • Uitgifte van een 3 maandelijks Gouwtijdschrift
 • Inrichten van sessies ter ondersteuning van de werking van de leden
 • Uitgifte van de maandelijkse Gouwtijdingen
 • Organiseren van rechtstreekse ontmoetingen van de kringen onderling door Kwartierwerking
 • Totstandbrengen van netwerken en samenwerkingsverbanden van aangesloten kringen, ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek

Werkgroepen

 • Toponymie : R. Beyst
 • Kwartierwerking : R. Beyst
 • Activiteiten : L. Helsen
 • Redactie : H. Vermeir
 • Musea : P. Verstappen
 • Controle beleidsplan : H. Vermeir
 • Financiën : W. De Preter