Depotwijzer

Ik denk dat er houtworm in mijn collectiestukken zit – is dat een probleem?

Er is waterschade aan mijn schilderijen en documenten – wat nu?

Hoe pak ik de verhuis van mijn collectie en inrichting van mijn ruimte het beste aan?

Is het hier eigenlijk niet te vochtig voor mijn collectie?

Hoe voorkom ik dat mijn zilver zwart wordt?

Wat is tegenwoordig de maatstaf om een goede inventaris te hebben?

 

Het antwoord op deze en tal van andere vragen vind je op de website www.depotwijzer.be, die almaar aangroeit met nuttige en betrouwbare informatie. Deze website is een initiatief van de vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het kader van hun regierol voor depotbeleid. Surf zeker eens naar www.depotwijzer.be.

 

Links en contactadressen van en met andere organisaties

Algemene informatie:

http:// www.kapa.be

Contactadressen voor de koepels :

Provincie West Vlaanderen: A. Willaertstraat 51, 8800 Roeselare
Tel : 051/20.15.10

Web: www.heemkunde-westvlaanderen.be

email : martijn.vandenbroucke@telenet.be


Provincie Oost Vlaanderen: Meldert-Dorp 20, 9310 Meldert
Tel: 0475/64.02.15
E-mail: dannywilde@pandora.be
Web: heemkunde-oost-vlaanderen.be

Provincie Vlaams Brabant: Grote Baan 284, 3150 Wespelaar
Tel: 016/60.16.04, Fax: 015/62.07.40
E-mail: gust.vandegoor@skynet.be
Web: www.heemkundevlaamsbrabant.be

Provincie Limburg : Gijzeveldstraat 43, 3890 Zutendaal
Tel: 089/71.64.45
E-mail: secretariaat@heemkunde-limburg.be
Web: www.heemkunde-limburg.be

Archief- en documentatiecentra:

Antwerpen, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (Letterenhuis): Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen
Tel. 03/222.93.20 fax : 03/222.93.21
E-mail: amvc@stad.antwerpen.be
Web: http://museum.antwerpen.be/amvc_letterenhuis

Antwerpen, AMSAB (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging-Centrum Antwerpen: Lamorinièrestraat 233, 2018 Antwerpen
Tel. 03/239.42.87 fax: 03/281.73.22
E-mail: martine.vermandere@amsab.be
Web: www.amsab.be

Antwerpen, Archief en Documentatiecentrum van het Vlaams-nationalisme (ADVN): Lange Leemstraat 26, 2°18 Antwerpen
Tel. 03/225.18.37; fax: 03/226.64.05
E-mail: info@advn.be
Web: www.advn.be

Antwerpen, Archief en Documentatiecentrum Witte Brigade (Fidelio), Van Maerlantstraat 53, 2060 Antwerpen.
Tel. 03/233.33.91
na afspraak vrijdagnamiddag

Antwerpen, Archief OCMW, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen
Tel. 03/223.56.28; fax: 03/223.53.31
E-mail: maggy.anthonissen@ocmw.antwerpen.be

Antwerpen: Archief Plantin-Moretus (Museum Plantin-Moretus)
Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
Tel. 03/221.14.50; fax: 03/221.14.94
E-mail: museum.plantin.moretus@stad.antwerpen.be
Web: www.museum.antwerpen;be/plantin_moretus

Antwerpen: Archief van de Sint-Jacobskerk
Centrale bibliotheek UFSIA
Prinsstraat 9, 2000 Antwerpen
contactpersoon: dr. J.Van den Nieuwenhuizen, Sint-Willibrordusstraat 27, 2060 Antwerpen, tel. 03/236.33.16

Antwerpen: Archief van het Bisdom Antwerpen,
Archiefdienst, Schoenmarkt 2, 2000 Antwerpen
Tel. 03/202.84.30
E-mail: secretariaat.bisdom.antwerpen@kerknet.be
contactpersoon: L. Zaman, secretaris bisdom

Oud archief:
Centrale bibliotheek UFSIA
Prinsstraat 9, 2000 Antwerpen

Antwerpen: Architectuurarchief van de provincie Antwerpen
Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem-Antwerpen
tel. 03/240.62.71, .3/240.64.20 (indien afwezig: 03/240.55.70); fax: 03/240.64.75
E-mail: dirk.laureys@admin.provant/.be of stefaan.grieten@admin.provant.be
web: http://www.provant.be/cultuur/cultureelerfgoed/architectuurarchief

Antwerpen, Centrumvoor bedrijfsgeschiedenis:

p.a. Universiteit Antwerpen (UFSIA), Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
tel. 03/220.40.07, 03/220.42.52; fax: 03/220.44.20
E-mail: greta.devos@ufsia.ac.be

Antwerpen: Kathedraalarchief: Centrale Bibliotheek UFSIA
Prinsstraat 9, 2000 Antwerpen
na afspraak met dr. J. Van den Nieuwenhuizen, Sint-Willibrordusstraat 27, 2060 Antwerpen tel. 03/236.33.16

Antwerpen: Nationaal Scheepvaartmuseum: Steenstraat 1, 2000 Antwerpen
Tel. 03/201.93.40; fax: 03/201.93.41
E-mail: marc.vanhauter@admin.provant.be
web: www.museum.antwerpe.be/scheepvaartmuseum

Antwerpen, Stadsarchief, Venusstraat 11, 2000 Antwerpen

Tel. 03/206.94.11; fax: 03/206.94.10
E-mail: stadsarchief@stad.antwerpen.be
Web: (eFloris): http://stadsarchief.antwerpen.be

Universiteitsarchief UFSIA (Universiteit Antwerpen): Centrale Bibliotheek UFSIA, Prinsstraat 9, 2000 Antwerpen.
Tel. 03/220.44.49; fax: 03/220.44.37
E-mail: pierre.delsaerdt@ufsia.ac.be