Heemkundekring Amalia van Solms
Type:
Heemkring
Stichtingsjaar:
1976
Lidnr:
01076
Zetel:
Straat:
Kerkstraat 4
Gemeente:
2387 Baarle-Hertog
Email:
info@amaliavansolms.org
Website:
http://www.amaliavansolms.org
Periodiek:
Van Wirskaante
Reknr:
NL13 RABO 0103 8949 69 BIC: RABONL2U
Lidgeld:
Gezinslidmaatschap € 20. Persoonlijk lidmaatschap € 15
Redactie Tel:
0031/013-5902960
Redactie:
Harry Benschop - Loveren 33, 5111 TA Baarle-Nassau
AR5111 Baarle-Nassau
JaarVzw:
feitelijke vereniging
Aanpassing:
2017-4-22
Openingsuren:
LOGO
Voorzitter
Naam:
Maria Voeten-Wouters
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Ondervoorzitter
Naam:
Jef Van Tilburg
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Secretaris
Naam:
Ad van Hoek a.i.
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Penningmeester
Naam:
Nelly Pieke
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Bestuurslid
Naam:
Fons Raeijmaekers
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Naam:
Herman Janssen
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Naam:
Ria Laurijssen
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Naam:
Jan Willekens
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Naam:
Harry Benschop
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Naam:
Gerda Laurijssen-Aerts
Straat:
Gemeente:
Tel:
Fax:
Gsm:
Email:
Archivaris
Naam:
Antoon van Tuijl
Straat:
Oranjelaan 24
Gemeente:
AR5111 Baarle-Nassau
Tel:
0031/13 507 86 31
Fax:
Gsm:
Email: